Forventninger til samarbejde med Food Safety Consult ApS

Bedre bundlinje

Vi gør det mere enkelt og tidsbesparende at håndtere kvalitetsarbejdet internt i virksomheden, og vi reducerer tidsforbruget til (kritisk) myndighedskontakt. Det giver dig en bedre bundlinie.

Fortrolighed

Både under og efter samarbejdet med os har vi fortrolighedspligt omkring interne forhold i din virksomhed. Informationer og materiale, som vi kommer i besiddelse af, slettes efter 3 måneder.

Grundig opstart

Alle samarbejder med Food Safety Consult starter med et gensidigt briefingmøde, hvor vi stiller spørgsmål til dig som kunde. Hvad er strategien, den aktuelle udfordring, holdninger, værdier, hvad skal vi være særligt opmærksomme på?

Myndigheder

Vi har opbygget gode relationer til fødevaremyndighederne gemmen vores årelange erfaring på området. Det betyder for dig, at vi har indsigt i de gældende regler på fødevareområdet og fornemmelse af de hensigter og formål, som ligger bag reglerne. Åbenhed og ærlighed er to hjørneflag i vores samspil med fødevaremyndighederne. Gennem vores relationer har vi har et godt netværk til personer i forskellige dele af fødevaremyndighederne, så vi hurtigt og præcist kan finde svar på konkrete spørgsmål og problemstillinger. Du skal ikke forvente, at vi har kontakter, så din virksomhed kan omgå de gældende regler.

Regelkendskab

Du kan forvente at vi har opdateret kendskab til gældende regler for fødevaresikkerhed. Og at vi alene bidrager til at vores kundevirksomheder overholder disse regler på den mest hensigtsmæssige og omkostningseffektive måde. Vi deltager IKKE i regelomgåelse.

Engagement

Vi arbejder på at bringe fødevarevirksomheder på omgangshøjde med myndigheds- og kundekrav inden for fødevaresikkerhed. Og vi kan arbejde på alle niveauer i vores kunders organisation. Vi er synlige i organisationen, og vi går i dialog med medarbejderne i øjenhøjde. Det skaber en bedre arbejdsplads. Og så får vi tingene gjort.

Orientering om regelændringer

Som kunde ved Food Safety Consult kan du løbende modtage individuelle orienteringer om regelændringer fra fødevaremyndighederne, som vi skønner kan berøre din virksomhed og arbejdsområde.

Øjenhøjde

Når vi skal opbygge egenkontrolprogrammer, gennemføre auditeringer eller optimerer processer, så gør vi det som regel i samarbejde med medarbejderne hos vores kunder. Det er vores overbevisning, at medarbejderne med de rette spørgsmål fra en neutral person, rummer svarene selv. Samtidig sikrer vi, at løsningerne ligger inden for jeres virksomheds spilleregler, rammer og strategi. I vores løsninger går vi aktivt efter enkle, ligefremme og simple løsninger.

Ingen faste omkostninger

Vi kan træde til på forskellige stadier og i forskellige roller i forbindelse med fødevaresikkerhed og kvalitetsstyring i din fødevarevirksomhed. Der er ikke bundet faste omkostninger på et samarbejde – du betaler for den tid, vi bruger hos dig. Vi kommer og går i takt med opgaverne.