egenkontrol

Egenkontrolprogram

Alle fødevarevirksomheder skal etablere og følge et egenkontrolprogram. Fødevarestyrelsens kontrolprogram bliver populært kaldet for Smileyordningen.

Kravet gælder også:

   • Fødevarevirksomheder med tilvirkning
   • Detailvirksomheder med tilvirkning (bagere, slagtere)
   • Detailvirksomheder uden tilvirkning (butikker med videresalg)
   • Forhandlere af ingredienser og råvarer til fødevareindustrien
   • Transportører og lagerhoteller for fødevarer
   • Institutioner (skoler, børnehaver, plejehjem)
   • Restauranter, caféer og lign.
   • Emballagevirksomheder
   • Kantiner

Kravet om egenkontrol understreger myndigheders og kunders krav til fødevarevirksomhedernes selvansvar for hygiejnen og fødevaresikkerheden i omgangen med fødevarer. Det gælder alle faser: produktion, forarbejdning, forhandling og opbevaring.

 

Et egenkontrolprogram opbygget af Food Safety Consult ApS sikrer:

   • At aktuelle og specifikke lovkrav overholdes
   • At fødevaresikkerheden i virksomheden bliver dokumenteret overfor kunder og myndigheder
   • Forankring i virksomheden via fremadrettet dialog med medarbejdere på alle niveauer
   • Færre omkostninger fra fejlproduktioner og kassationer
   • Tilstrækkelig og tilpas rækkevidde af egenkontrolprogrammet i forhold til produktion og processer
   • At tidsforbrug til håndtering af kritiske kunder eller myndigheder minimeres
   • At du får et ubureaukratisk system
   • Løbende påvirkning af personale og processer til positiv indstilling til kvalitetsglæde

Kort sagt: Glade smileyer!

 

Derfor skal du bruge Food Safety Consult ApS til egenkontrolprogrammer:
Vi ved, at vores tilgang og metoder virker, (link til referenceafsnit, hvor andre kunder siger dette) derfor kan vi garantere, at dit økonomiske udbytte af et samarbejde med Food Safety Consult ApS inden for 2 år vil overstige din udgift her og nu.

Sund fornuft og en grundholdning om, at ting ikke er mere komplicerede end man gør dem til, er vores udgangspunkt. Food Safety Consult leverer til tiden og til budgettet, vi agerer og får tingene gjort.

Samtidig med etablering af egenkontrolprogrammet gøder vi glæden ved at arbejde med kvalitetskontrol i virksomheden.

Referencer:
Se eksempler på virksomheder, som Food Safety Consult ApS allerede har lavet egenkontrolprogrammer for.