Auditering

Skal din fødevarevirksomhed certificeres, eller har I ikke nået auditplanen, som beskrevet? Har I problemer med leverandørerne og mangler I ressourcer til auditeringen?

Så er Food Safety Consult ApS den ekstra ressource, som I kan sætte i spil, for at nå målene og leve op til jeres egne eller fødevaremyndighedernes krav.

Food Safety Consult kan sikre:

   • At virksomhedens faktiske handlinger er i overensstemmelse med de beskrevne procedurer i jeres system
   • At der er sammenhæng i virksomhedens dokukumenthåndtering
   • At medarbejderne handler i overensstemmelse med kvalitetssyringssystemet
   • Overblik over medarbejdernes holdning til det ønskede kvalitetsniveau
   • At der skabes ledelsesmæssigt overblik over afvigelser og tiltag til udbedring
   • At der ikke er “huller” i systematikken omkring fødevarehåndtering og kvalitetssikring
   • Gennemførelse af opfølgende auditeringer

 

Derfor skal du bruge Food Safety Consult ApS til auditeringer:

   • Vi har mange års erfaring med produktionsprocesser i fødevarevirksomheder, og ved derfor ofte, hvor der skal holdes særligt øje med procedurerne
   • Vi skaber et ledelsesmæssigt grundlag for opfølgning
   • Vi skaber overblik
   • Vi skaber et ubureaukratisk system
   • Vi får gjort jeres auditering færdig
   • Vi sikrer at jeres arbejdsprocesser er enkle, tilstrækkelige og effektive

 

Referencer:
Se eksempler på virksomheder, som Food Safety Consult ApS allerede har hjulpet med auditeringer.